GeoWILD MAK
www.geowildmak.com.mk
   
    
GWM

19.11.2010 Leica VIP event - 5 Години GeoWILD MAK
По повод 5 години успешно работење ГеоВИЛД Мак организираше јубилејно и промотивно предавање во хотел Карпош Скопје.

На овој настан организиран со нашите корисници, накратко го презентиравме работењето на ГеоВИЛД МАК во изминатите 5 години со акцент на поголемите реализирани проекти и развојните планови за иднина.
Исто така во тек со развојот на инструментите и опремата од Leica Geosystems AG, беа промовирани новите GS08 GNSS и најфлексибилната тотална станица со вградена камера Leica Viva TS11 и ТS15.
Значајно место на овој настан одвоивме и за нашите корисници и партнери во поголеми проекти, Агенцијата за Катастар на Недвижности со проектот МАКПОС и ФАКОМ АД со проектот во индустриска метрологија.
ГеоВИЛД МАК продолжува и понатаму да биде на Ваше располагање.

 

Повеќе детали од овој настан погледнете од .pdf презентациите во прилог.

- 5 Години GeoWILD MAK - презентација.pdf, Г-дин Александар Тушев, продажба и маркетинг ГеоВИЛД МАК
- ФАКОМ АД - проект презентација.pdf, Проф.Др Тихомир Николовски, Г-дин Зоран Делев, Г-дин Зоран Симјановски, Г-дин Ненад Кралевски
- МАКПОС - проект презентација.pdf, Г-дин Саше Димески, раководител на сектор основни геодетски работи во АКН

- Ново од Leica Viva - презентација.pdf, Г-дин Александар Постоловски, управител ГеоВИЛД МАКLeica обезбедува решенија и системи за позиционирање, премер, мапирање, навигација, метрологија (индустриски мерења), управување со машини, катастар, градежништво, фотограметрија, рударство и инженерство, обработка на слики за далечинска детекција, метрологија и други геодетски и мерни апликации. Мерни системи вклучувајки високопрецизни GPS, тотални станици, теодолити, нивелири, GIS, софтвер, аеро камери, рачни мерни уреди (DISTO™должиномери) и 3D ласерско скенирање.
© GeoWILD MAK 2010