GeoWILD MAK
 
www.geowildmak.com.mk
   
    

Наши промотивни активности ...
Официјално отварање на соработката со GeoWILD Leica Geosystems, повеќе m
Промоција на Првата референтна станица во Р.Македонија,
повеќе м

Почитувани,

            Добродојдовте во светот на Гео ВИЛД МАК, авторизиран дистрибутер во Р.Македонија на Leica Geosystems AG од Швајцарија, производител на геодетски мерни инструменти. Високо обучениoт персонал, сертификат за квалитет и комплетна услуга се гаранциите за нашиот успех. Ние како компанија Ви нудиме: продажба, целосна техничка поддршка и обука за сите производи од Leica Geosystems AG (GPS, Тотални станици, Нивелири, Ласерски должиномери и др.), како и сервисирање во и вон гарантниот рок. Услуги кои ќе Ви овозможат Вашиот персонал да биде обучен и запознаен со најновите достигнувања во геодетската мерна техника. Ние сме кориснички ориентирана компанија која може да Ви помогне да ја изберете оптималната геодетска опрема за Вашите потреби и да ве обучимe да ја искористите со нејзините максимални перформанси. За сите прашања слободно обратете се на горе споменатите контакти.

            Со надеж за искрена и професионална соработка во иднина,

GeoWILD MAК

 

 
Leica обезбедува решенија и системи за позиционирање, премер, мапирање, навигација, метрологија (индустриски мерења), управување со машини, катастар, градежништво, фотограметрија, рударство и инженерство, обработка на слики за далечинска детекција, метрологија и други геодетски и мерни апликации. Мерни системи вклучувајки високопрецизни GPS, тотални станици, теодолити, нивелири, GIS, софтвер, аеро камери, рачни мерни уреди (DISTO™должиномери) и 3D ласерско скенирање.
© GeoWILD MAK 2009