GeoWILD MAK
 
www.geowildmak.com.mk
   
    

ГеоВилд МАК, авторизиран дистрибутер на производите на Leica Geosystems AG за Република Македонија, официјално ја промовираше првата Активна GPS станица.

На 28 Септември во ресторанот "Ден и Ноќ" во Скопје се одржа промоција на која фокусот беше Првата Lеica референтна станица, нејзините можности, карактеристики и придобивките кон Корисниците.

Промовирани беа и новините кај производите од Leica.

Погледнете повеќе за Првата Leica Активна GPS станица во Р.Македонија.

Во прилог се фотографии и презентациите од овој настан.

       

 

Leica обезбедува решенија и системи за позиционирање, премер, мапирање, навигација, метрологија (индустриски мерења), управување со машини, катастар, градежништво, фотограметрија, рударство и инженерство, обработка на слики за далечинска детекција, метрологија и други геодетски и мерни апликации. Мерни системи вклучувајки високопрецизни GPS, тотални станици, теодолити, нивелири, GIS, софтвер, аеро камери, рачни мерни уреди (DISTO™должиномери) и 3D ласерско скенирање.
 
© GeoWILD MAK 2008