GeoWILD MAK
 
www.geowildmak.com.mk
   
    

Единствено GPS решение со ниска цена кое ги задоволува сите ваши потреби за теренско прибирање на податоци!

Конечно, имате ресивер кој може да биде GIS дата колектор и/или професионален геодетски инструмент во едно.
Сега, Вашите GIS и геодетски оддели можат да користат еден ресивер кој ја обезбедува бараната точност на податоците од терен.

Специфични карактеристики на Leica SR20

  Leica SR20 пакетот се испорчува со добро познатиот професионален софтвер за обработка на податоците Leica Geo Office

 

  Секој ресивер овозможува сантиметарска точност во post-processing и под метарска точност во real-time модот на мерење

 

  Софтверот Leica Geo Office дава можност за експорт на податоците во ESRI Shape формат

 

  SR20 има графички дисплеј со висока резолуција

 

  SR20 дава резултати со сантиметарска точност во post-processing за статика и кинематика и под-метарска точност при апсолутно позиционирање

Превземете проспект за Leica SR20.pdf

Најдобро од се е што со овој пакет на Leica-Geosystems добивате два ресивера по најниска цена до сега
Трошоците за набавка на Leica SR20 може да ги поделат вашите оддели за GIS и геодезија. Поделете ги трошоците со тоа што ќе купите еден комплет на опрема за работа во двете области.
Доколку имате лимитиран буџет, ви треба професинална опрема за работа,Leica-Geosystems ви нуди специјална понуда која ќе ви заштеди пари и воедно ќе ви овозможи сантиметарска точност при мерењата во геодезијата и комплетно GIS решение - од импорт/експорт до прибирање на податоци на терен со под-метарска точност со еден ресивер. Обсервирајте статички и кинематички базни линии со истата едноставност како што прибирате податоци за GIS
Два ресивера со сите потребни софтверски апликации за работа на терен и во канцеларија! Пакетот се испорачува со геодетските и GIS апликации, две надворешни антени и LGO (Leica Geo Office) софтверот

Сега повеќе нема потреба да купувате одделни ресивери за геодезија и GIS; со различен софтвер за обработка на податоците, нехомогени апликации и со некомпатибилни процедури во процесот на работа.SR20 ги решава сите овие проблеми по цена на еден ресивер.

Извлечете максимум од својот буџет.

Leica обезбедува решенија и системи за позиционирање, премер, мапирање, навигација, метрологија (индустриски мерења), управување со машини, катастар, градежништво, фотограметрија, рударство и инженерство, обработка на слики за далечинска детекција, метрологија и други геодетски и мерни апликации. Мерни системи вклучувајки високопрецизни GPS, тотални станици, теодолити, нивелири, GIS, софтвер, аеро камери, рачни мерни уреди (DISTO™должиномери) и 3D ласерско скенирање.
© GeoWILD MAK 2008