GeoWILD MAK
 
www.geowildmak.com.mk
   
    
   
FlexLine
Leica FlexLine
Новата генерација на Тотални Станици Leica TS02/06/09 за почетници или професионалци кои бараат флексибилност и перформанси.Прилагодено за Вас...
   
System 1200
 
   
Leica GPS GS/SR20    
Дали со лимитираниот буџет да купите GIS дата колектор ИЛИ професионален GPS ресивер? 
   
Leica обезбедува решенија и системи за позиционирање, премер, мапирање, навигација, метрологија (индустриски мерења), управување со машини, катастар, градежништво, фотограметрија, рударство и инженерство, обработка на слики за далечинска детекција, метрологија и други геодетски и мерни апликации. Мерни системи вклучувајки високопрецизни GPS, тотални станици, теодолити, нивелири, GIS, софтвер, аеро камери, рачни мерни уреди (DISTO™должиномери) и 3D ласерско скенирање.
© GeoWILD MAK 2008